Tin tức

Tin mới nhất

Thiết bị axetylen yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5331 – 91 THIẾT BỊ AXETYLEN YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU BÌNH SINH KHÍ Cơ... read more

TCVN 6484 – 1999

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6484 - 1999 KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG (LPG) - XE BỒN VẬN CHUYỂN - YÊU CẦU... read more

Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nước nóng – yêu cầu chung đối với việc tính độ bền

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5346 - 91 KỸ THUẬT AN TOÀN NỒI HƠI VÀ NƯỚC NÓNG - YÊU CẦU CHUNG... read more

Khí đốt hóa lỏng (lpg) – nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít – yêu cầu an toàn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6485:1999 KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG (LPG) – NẠP KHÍ VÀO CHAI CÓ DUNG TÍCH NƯỚC ĐẾN... read more

Ống và phụ tùng bằng thép – tên gọi ký hiệu trên sơ đồ

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2979 - 79 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP - TÊN GỌI KÝ HIỆU TRÊN SƠ... read more

Chai chứa khí – thuật ngữ – phần 4

 Phụ lục A (qui định) Định nghĩa hệ thống áp suất đối với chai chứa khí A.1 Qui định chung Các thuật ngữ... read more

Chai chứa khí – thuật ngữ – phần 3

6. Thử nghiệm và kiểm tra Số thứ tự Thuật ngữ Tiếng Anh Minh họa 600 Thử nghiệm testing ... read more

Chai chứa khí – thuật ngữ – phần 2

4. Vật liệu, độ bền và ứng suất Số thứ tự Thuật ngữ Tiếng Anh 400 Vật liệu material 401 Thép steel 402 Thép lặng killed steel 403 Thép nửa lặng semi-killed steel 404 Thép sôi rimming... read more