Tin tức

Tin mới nhất

Ống sành thoát nước và phụ tùng – phần 2

Bảng 7 – Kích thước và dung sai cho phép đối với nối góc 90o mm Đường kính lỗ thông quy... read more

Ống sành thoát nước và phụ tùng – phần 1

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3786 : 1994 ỐNG SÀNH THOÁT NưỚC VÀ PHỤ TÙNG Ceramic drainage pipes and fittings Tiêu chuẩn này... read more

Ống và phụ tùng bằng gan dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2942 : 1993 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GAN DÙNG CHO HỆ THỐNG DẪN CHÍNH... read more

Ống kim loại – phương pháp thử nén bẹp

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1830 - 76 ỐNG KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ NÉN BẸP Tubing - Flattening testing method Tiêu... read more

Ống kim loại – phương pháp thử cuốn mép

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1829 - 76 ỐNG KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ CUỐN MÉP Tubes - Bordering test method Tiêu... read more

Ống và phụ tùng bằng thép – tên gọi ký hiệu trên sơ đồ

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2979 - 79 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG THÉP - TÊN GỌI KÝ HIỆU TRÊN SƠ... read more

Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng – yêu cầu kỹ thuật – phần 2

Bảng 4 Kích thước tính bằng milimét Chiều dày thành ống, S Chiều dài nhỏ nhất đoạn thẳng của ống về mỗi... read more

Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng – yêu cầu kỹ thuật – phần 1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6158 : 1996 ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Pipe... read more