TCVN 5699-2-51 : 2004 – Phần 2

TCVN 5699-2-51 : 2004 – Phần 2

– hướng được thiết kế của bơm;

– thiết bị bảo vệ cần lắp đặt tại hệ thống đi dây cố định và các đặc tính cần được qui định của thiết bị bảo vệ (đối với bơm có động cơ ba pha không lắp sẵn thiết bị bảo vệ).

8. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

9. Khởi động thiết bị truyền động bằng động cơ điện

Không áp dụng điều này của Phần 1.

10. Công suất vào và dòng điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

11. Phát nóng

Áp dụng điều này của phần 1, ngoài ra còn:

11.2. Bổ sung:

Bơm tuần hoàn chỉ được cố định bằng các đường ống nước thì được đặt tựa vào một giá đỡ thẳng đứng.

11.3. Bổ sung

CHÚ THÍCH 101: Nhiệt độ t1 và t2, đề cập ở chú thích 4, là nhiệt độ của môi trường xung quanh mà bơm được lắp đặt, ví dụ như bên trong vỏ bọc của nồi hơi.

11.7. Thay thế:

Bơm tuần hoàn được cho làm việc cho đến khi các điều kiện ổn định được thiết lập.

11.8. Bổ sung:

Giới hạn độ tăng nhiệt của bơm đặt trong vỏ bọc nồi hơi được giảm xuống một lượng bằng nhiệt độ môi trường nơi tiến hành thử nghiệm trừ đi 25 oC.

Độ tăng nhiệt của vỏ bên ngoài không phải đo.

Đối với bơm tuần hoàn có nước chảy qua động cơ, giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây được tăng lên 5 oC. Giới hạn độ tăng nhiệt được tăng thêm là:

  • 5 oC, nếu cách điện của cuộn dây là cấp B;
  • 10oC, nếu cách điện của cuộn dây là cấp F hoặc H;

CHÚ THÍCH 101: Bơm tuần hoàn có nước chảy qua động cơ, thì không áp dụng mức tăng cho phép là 5oC ở chú thích cuối bảng 3.

12. Để trống

13. Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc

Áp dụng điều này của Phần 1.

14. Quá điện áp quá độ

Áp dụng điều này của Phần 1.

15. Khả năng chống ẩm

Áp dụng điều này của Phần 1.

16. Dòng điện rò và độ bền điện

Áp dụng điều này của Phần 1

17. Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan

Áp dụng điều này của Phần 1.

18. Độ bền

Không áp dụng điều này của Phần 1.

19. Hoạt động không bình thường

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

19.1. Bổ sung:

Bơm tuần hoàn phải chịu thêm thử nghiệm của 19.101.

19.7. Bổ sung

Thử nghiệm được tiến hành với dòng nước bị chặn lại hoặc giảm còn 5 l/min, chọn trường hợp bất lợi hơn.

19.101. Bơm tuần hoàn được cấp điện áp danh định và được cho làm việc ở áp suất xấp xỉ bằng một nửa áp suất hệ thống lớn nhất trong 5 min, sau đó xả hết nước và làm việc tiếp trong 7 h. Hệ thống được cung cấp nước lại và bơm làm việc tiếp trong 5 min ở xấp xỉ một nửa áp suất hệ thống lớn nhất.

Nếu trong quá trình thử nghiệm mà bơm trở nên mất hiệu lực thì ngắt điện của bơm rồi đổ đầy nước vào hệ thống.

20. Sự ổn định và nguy hiểm cơ học

Áp dụng điều này của Phần 1.

21. Độ bền cơ học

Áp dụng điều này của Phần 1.

22. Kết cấu

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

22.101. Bơm tuần hoàn phải chịu được áp suất nước xuất hiện trong sử dụng bình thường.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách cho bơm chịu áp suất nước gấp 1,2 lần áp suất hệ thống lớn nhất trong 1 min.

Bơm không được bị rò.

23. Dây dẫn bên trong

Áp dụng điều này của Phần 1.

24. Linh kiện

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

24.1.3. Sửa đổi:

Thiết bị đóng cắt chỉ được thiết kế để thao tác trong quá trình lắp đặt bơm phải chịu 100 chu kỳ thao tác.

25. Đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

25.5. Bổ sung

Cho phép nối dây kiểu Z.

26. Đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài

Áp dụng điều này của Phần 1.

27. Qui định cho nối đất

Áp dụng điều này của Phần 1.

28. Vít và các mối nối

Áp dụng điều này của Phần 1.

29. Khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn

Áp dụng điều này của Phần 1.

30. Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

30.2.2. Không áp dụng.

31. Khả năng chống gỉ

Áp dụng điều này của Phần 1.

32. Bức xạ, độc hại và các rủi ro tương tự

Áp dụng điều này của Phần 1.

Phụ lục

Áp dụng các phụ lục của Phần 1.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Áp dụng tài liệu tham khảo của Phần 1, ngoài ra còn:

Bổ sung:

IEC 60335-2-41, Household and similar elcetrical appliances – Safety – Part 2-41: Particular requirements for pumps (Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-41: Yêu cầu cụ thể đối với máy bơm).

Xem tiếp: TCVN 5699-2-41 : 2007 – Phần 1

Xem lại: TCVN 5699-2-51 : 2004 – Phần 1

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *