Các tính chất của inox

Các tính chất của inox

  • Tốc độ hóa bền rèn cao
  • Độ dẻo cao hơn
  • Độ cứng và độ bền cao hơn
  • Độ bền nóng cao hơn
  • Chống chịu ăn mòn cao hơn
  • Độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp tốt hơn
  • Phản ứng từ kém hơn (chỉ với thép austenit)
  • Các cơ tính đó thực ra đúng cho họ thép austenit và có thể thay đổi khá nhiều đối với các mác thép và họ thép khác.
Các tính chất của inox

Các tính chất của inox

Các cơ tính chất đó liên quan đến các lĩnh vực ứng dụng inox, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của thiết bị và phương pháp chế tạo.

Dưới dây là bảng so sánh của họ thép không gỉ:

(1)- Sức hút của nam châm đối với thép. Chú ý, một số mác thép bị nam châm hút khi đã qua rèn nguội.
(2)- Biến động đáng kể giữa các mác thép trong mỗi nhóm, ví dụ, các mác không gia được có tính chịu ăn mòn thấp hơn, và khi có Mo cao hơn sẽ có tính kháng cao hơn.

Bảng 2:  Cơ tính so sánh của họ thép không gỉ.

(3)- Đo bằng độ dẻo dai hoặc độ dẻo ở gần 0°C. Thép không gỉ Austenit giữ được độ dẻo ở nhiệt độ thấp.

Dựa vào các tính chất trên mà các họ thép không gỉ được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *