Lượng thép nhập khẩu từ trung quốc tăng mạnh trong thời gian qua

Lượng thép nhập khẩu từ trung quốc tăng mạnh trong thời gian qua

Theo số liệu thống kế của Tổng cục Hải quan, lượng sắt thép các loại nhập khẩu vào nước ta trong năm 2015 đạt tới 15,7 triệu tấn, tăng 33,1% về lượng. Tuy nhiên, do đơn giá bình quân giảm 27,1% nên trị giá nhập khẩu đạt 7,49 tỷ USD, giảm nhẹ 2,9% so với năm 2014.

Trong đó, sắt thép các loại nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam trong năm qua đạt 9,6 triệu tấn, tăng mạnh 54% và chiếm tới 61,3% tổng lượng nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong năm 2015, sản phẩm từ sắt thép nhập khẩu về Việt Nam đạt 3,81 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2014.

Trong  năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc với trị giá đạt 1,32 tỷ USD, tăng 28,57%; từ Hàn Quốc đạt hơn 1,02 tỷ USD tăng 28,82% so với năm trước.

Comments

comments

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *